AVG

Praktijk Tera Mai , gevestigd aan Vinkenhof 14 Ouderkerk a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://praktijk-tera-mai.site123.me/ Vinkenhof 14 Ouderkerk a/d IJssel 0620731511
Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Tera Mai verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
-telefoonnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijk.teramai@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Tera Mai verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Tera Mai bewaart jouw gegevens totdat je het zelf opzegt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Tera Mai verstrekt absoluut geen gegevens aan derden.
Praktijk Tera Mai gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Praktijk Tera Mai neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via praktijk.teramai@gmail.com